Програма партії

Затверджено Установчим з’їздом
Партії захисників Вітчизни 19 квітня
1997 року зі змінами, внесеними
IV з’їздом Партії захисників Вітчизни
24 серпня 2003 року

ПРОГРАМА

ПАРТІЇ ЗАХИСНИКІВ ВІТЧИЗНИ

ПОРЯДОК,

ЗАКОННІСТЬ,

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ!

Свій шлях будівництва суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової держави Україна здійснює в умовах надзвичайно важкої соціально-економічної, суспільно-політичної і духовно-ідеологічної обстановки.

Сьогоднішня політична та економічна діяльність можновладців веде до пограбування абсолютної більшості громадян України, до зневажання законів, росту злочинності та владно-кримінальному розподілу усіх сфер суспільного виробництва, подальшого поглиблення соціального розшарування та нечуваного зубожіння широких верств населення, ставить під сумнів можливість по дальшого існування Української держави та її громадян.

Державна економічна політика характеризується постійним скороченням промислового и сільськогосподарського виробництва, Інфляцією, масовою втечею національного капіталу за межі держави, величезними Іноземними позиками, деструктивною податковою та інвестиційною політикою, перекосами у процесі приватизації державного майна, відсутністю державних гарантій соціального забезпечення населення, знеціненням національної й культурної спадщини та національних традицій.

Партія захисників Вітчизни застерігає Український народ, Верховну Раду України, Конституційний суд України, Верховний суд України, Президента України, Кабінет Міністрів України про небезпеку подальшого розвитку антиконституційної тенденції зростання ролі виконавчої влади в існуючій моделі державного устрою України та неприпустимість проникнення в суспільне життя практика беззаконня, росту злочинності, порушень прав людини, зловживань владою та безкарності посадових осіб.

Дбаючи про інтереси Українського народу, розуміючи необхідність рішучих змін у всіх сферах економічного та суспільного життя України, Партія захисників Вітчизни вдається до жорстокого політичного бою з цинічним, підступним І нещадним супротивником, ім’я якому — казнокрадство, хабарництво, марнотратство, некомпетентність, бюрократизм, неповага до загальнолюдських духовних цінностей та презирливе ставлення до всіх громадян України.

Партія буде домагатися:

завершення розслідування за всіма фактами посадових зловживань, злочинної діяльності економічних /станів, приватизації державної власності з порушенням законодавства України;

збалансування та скорочення обсягів зовнішнього і внутрішнього національного боргу;

ліквідації величезного дисбалансу між добробутом основної кількості населення та дуже малого прошарку людей, що збагатилися за рахунок глобального пограбування переважної більшості громадян України.

Партія захисників Вітчизни звершається до всіх трудівників країни, вчителів, лікарів, наукової і творчої інтелігенції, чесних підприємців, ветеранів війни, праці, військової служби, молоді і студентства, Інвалідів, до всіх, хто не хоче бути заручником безвідповідальної політики можновладців:

змінити конституційним шляхом кризову ситуацію у країні можливо тільки рішучими спільними діями при повному розумінні та підтримці більшості громадян України,

Дбаючи про інтереси Українського народу та розуміючи необхідність рішучих змін у всіх сферах суспільного життя України, констатуючи неспроможність теперішнього керівництва забезпечення конституційних прав, свобод і соціальних гарантій громадян України, Партія захисників Вітчизни, ставить наступні цілі та завдання для досягнення конституційним шляхом істотних змін у сфері державного будівництва, економічної, соціальної державної політики, збереження та розвитку освіти, науки, культури, забезпечення суспільної безпеки, міцної міжнародної економічної та політичної позиції України.

1. У СФЕРІ ДЕРЖАВНОГО БУДІВНИЦТВА

В основу державного будівництва необхідно покласти принцип відповідальності, органів державної влади, їх посадових, службових осіб перед людиною й суспільством за забезпечення реалізації конституційно визначених прав і соціальних гарантій громадян України.

Головною метою Партії у сфері державного будівництва є побудова справжнього громадянського суспільства і правової держави, яка визнає найвищою соціальною цінністю людину, її життя, здоров’я, честь і гідність, недоторканість І безпеку, а неухильне додержання Конституції та законів України є обов’язковим для всіх без винятку її громадян.

Єдиним критерієм оцінки  діяльності органів державної влади мас бути рівень добробуту народу України.

Для реалізації цієї мети Партія захисників Вітчизни буде домагатися:

неухильного додержання вимог Конституції та законів України, недопущення посягань на права і свободи, честь і гідність громадян України;

виключного права громадян України визначати і змінювати конституційний лад в Україні, формувати органи державної влади;

недопущення узурпації влади державою, її органами або посадовими особами;

прийняття необхідних законів для закріплення конституційних прав і свобод громадян, регламентації діяльності парламентської більшості та меншості;

уникнення протистояння та забезпечення балансу між законодавчою і виконавчою владами, формування уряду парламентом;

усунення небезпеки встановлення в Україні авторитаризму за допомогою забезпечення прозорості діяльності органів державного управління;

формування органів судової влади на основі загального, рівного і прямого виборчого права шляхом таємного голосування га створення інституту суду присяжних;

запровадження законодавчих норм дисциплінарної, адміністративної та кримінальної відповідальності суддів за порушення присяги, закону і прав громадян при здійсненні правосуддя;

виборності голів обласних та районних державних адміністрацій;

впровадження системи державного контролю за виконанням законів України, декларації доходів втрат та майнових прав державними службовцями усіх рангів і народними депутатами усіх рівнів;

впровадження механізму негайного публічного державного та громадського осуду державних службовців усіх рангів і народних депутатів усіх рівнів за посадові злочини, хабарі, приховування доходів, лобіювання інтересів окремих підприємців та притягнення винних до адміністративної й кримінальної відповідальності;

підтримки розвитку місцевого самоврядування, децентралізації державного управління шляхом передачі регіонам державних владних повноважень по забезпеченню життєдіяльності населення;

впровадження у норму суспільного життя референдумів та опитувань громадян з найважливіших питань як форму прямої демократії під час організації та проведеш виборів центральними, регіональними органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;

розробку та втілення в життя цивілізованих законодавчих механізмів по організації й проведенню демократичних виборів в Україні з використанням досвіду цивілізованих країн і країн СНД, відкликання Президента України, народних депутатів всіх рівнів.

2. У СФЕРІ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ

Партія захисників Вітчизни вважає, що державна економічна політика побудови держави має ґрунтуватись на засадах;

економічної різноманітності та справжньої рівності всіх форм власності перед Законом, з обов’язковим ефективним державним регулюванням національної економіки через стабілізаційно-фінансову політику;

взаємної і рівної відповідальності перед Законом усіх суб’єктів права власності й господарювання, а також органів усіх гілок державної влади за результати своєї діяльності;

яскраво визначеною соціального спрямованістю економіки, в основі якої має бути практична реалізація всіх конституційних прав і свобод громадян;

боротьби з тіньовою економікою, подолання платіжної кризи, збільшення обсягів суспільного виробництва і податкових зборів, шляхом розробки і впровадження в законодавчому порядку нової податкової системи з єдиним податком на прибуток та диференційованих відрахувань на заробітну плату.

Для досягнення економічного розвитку України та добробуту народу Партія захисників Вітчизни буде домагатися:

невідворотності кримінальної відповідальності за відкриття закордонних банківських рахунків з порушенням чинного законодавства України, а також приховування доходів і несплату податків у законодавчо визначених розмірах;

повернення громадянам України незаконно відібраних заощаджень в Ощадбанках колишнього СРСР;

скасування податку на додану вартість як такого, що сприяє розвитку корупції та тіньової економіки;

підвищення відповідальності Міністерства фінансів України за доходну частину державного бюджету з безпосереднім підпорядкуванням йому Державної податкової адміністрації, Державної митної служби, Контрольно-ревізійного управління та Державного казначейства;

введення конкурсної системи розміщення державного замовлення, кредитування через державні замовлення суспільного виробництва за рахунок пільгових банківських кредитів та грошових позик із-за кордону;

відродження високотехнологічних та наукоємких галузей промисловості та створення нових робочих місць па державних, недержавних і приватних підприємствах для збільшення долі експорту України та викорінення безробіття серед її населення;

забезпечення обліку матеріально-енергетичних ресурсів у всіх галузях економіки, модернізації виробництва з використанням енергозберігаючих сучасних технологій;

державного монополізму в діяльності паливно-енергетичного комплексу, прибуткових державних підприємств та організацій, виробництві та торгівлі лікеро-горілчаними, тютюновими виробами;

підвищення ефективності державного контролю за господарсько-фінансовою діяльністю в Україні, покращення роботи податкових, наглядових, правоохоронних органів, підвищення заробітної плати і відповідальності державних працівників, за рахунок скорочення їх штатної чисельності та штатної чисельності апарату адміністрації Президента України;

впровадження прозорих методів приватизації об’єктів державної та комунальної власності з обов’язковими умовами не зменшення поточних бюджетних відрахувань та конкурсної оцінки програм економічного розвитку приватизованих підприємств;

перегляду випадків приватизації, проведених проти інтересів суспільства та держави,

збереження для України статусу транзитної держави, відновлення та розвиток експортних транспортних послуг;

сприяння залученню внутрішніх і зовнішніх Інвестицій, створення страхової системи захисту економічних і політичних ризиків інвесторів, зацікавленості і страхової надійності у збереженні особистих коштів громадян на депозитах українських банків;

зменшення долі експорту сировинних ресурсів;

ліквідації невиправданого імпорту в структурі зовнішньоекономічного торговельного балансу;

зниження імпортного мита на товари інвестиційного призначення;

організації державної централізованої закупівлі продукції критичного імпорту для суспільних потреб України;

випуску в обіг державних інвестиційних цінних паперів, що пройшли фінансово-банківську експертизу й аудит, із високими відсотковими ставками;

здійснення рішучих заходів для попередження витоку й повернення вітчизняного капіталу з-за кордону та введення обліку валютних надходжень в Україну від зовнішньоекономічної діяльності юридичних та фізичних осіб і фінансових операцій по виконанню міжурядових угод;

відмова від використання зовнішніх позик на покриття поточних бюджетних витрат та припинення безповоротних внутрішніх державних позик і надання державних гарантій за комерційні кредити;

розвитку взаємовигідних зовнішньоекономічних відносин із державами, що здійснюють кредитно-фінансову та інвестиційну підтримку суспільного виробництва України як основи державного експортного потенціалу.

3. В АГРАРНІЙ СФЕРІ ЕКОНОМІКИ

Партія захисників Вітчизни впевнена, що вирішення проблем села с найпершою й головною гарантією прискорення економічного відродження України і відстоює в державній політиці позицію підтримки сільськогосподарського виробника як основи соціально — економічного підйому сільських регіонів.

Для цього вважаємо за необхідне:

зняти ПДВ з ціни на енергоносії та товари, які використовують сільгоспвиробники для власних потреб;

створення державних інвестиційних гарантій довгострокового кредитування й обслуговування села, направлення банківських кредитів та позики із-за кордону для кредитування держзамовлення виробникові аграрного сектору під відсотки не більше 10% річних;

законодавчо захистити вітчизняний продовольчий ринок від товарів Імпортного походження;

звести до мінімуму втручання держави в процес ціноутворення на сільськогосподарську продукцію;

впроваджувати приватизацію структур, що займаються зберіганням і переробкою сільгосппродукції;

підтримувати програми відтворення лісів України;

ввести на рівні місцевого самоврядування систему захисту лісу від пожеж та сувору заборону позапланового вирубування лісів, особливо в Карпатах і Прикарпатті;

підтримувати програми, скеровані па відтворення довкілля та захист екології від розливів нафтопродуктів, токсичних і інших шкідливих для життя і рослинності речовин;

підтримувати програми, скеровані на відтворення водних ресурсів та запасів питної води, на захист водних об’єктів України від забруднень та засмічень;

здійснювати безкоштовну передачу землі у власність у вигляді паїв, приватизації присадибних ділянок, для створення необхідних умов розвитку фермерства, сімейних господарств та інших форм землекористування на основі приватної власності;

затвердження правового механізму відчуження земель у власників у випадку нераціонального і нецільового їх використання,

розробки законодавчої бази і права для формування повноцінного ринку землі, придбання земельних ділянок вітчизняними фізичними та юридичними особами та іноземними представниками, з введенням мораторію на продаж і придбання землі, як товару, до часу повної економічної розбудови держави, досягнення конкурентоспроможності українських суб’єктів суспільного виробництва.

4. У СФЕРІ СОЦІАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Партія захисників Вітчизни виступає за формування в Україні демократичного суспільства з соціальною політикою, направленою на забезпечення достойного рівня життя кожного громадянина, незалежно від його соціального стану, національності, матеріального положення, віросповідання та переконань.

Партія захисників Вітчизни відстоює конституційні права громадян України та такі державні соціальні гарантії:

право на працю, вибір професії, місця роботи;

розвиток української родини, падання державної допомоги сім’ям із низьким сукупним доходом;

захист трудових прав та інтересів жінки-матері, яка виховує дитину;

впровадження державних програм навчання й працевлаштування молоді, ліквідація дитячої безпритульності;

надання роботодавцями окремих податкових пільг для працевлаштування найбільш вразливих версти населення (інвалідів, одиноких матерів, єдиних годувальників сім’ї, молоді);

введення мінімальної оплати праці й пенсій, соціальних виплат та фінансової допомоги на рівні, не нижчому від прожиткового мінімуму;

забезпечення постійної індексації зарплати, стипендій, пенсій, соціальних виплат;

законодавче обмеження надмірного зростання доходів найбільш багатої частини населення, шляхом введеній нової податкової системи та ліквідування боргів малозабезпечених по виплатах зарплати, пенсій, субсидій, інших соціальних виплатах;

створення умов, за яких кожний громадянин матиме змогу побудувати житло, придбати його у власність або взяти в оренду;

безоплатного надання державою та органами місцевого самоврядування житла громадянам, які потребують соціального захисту;

збереження пільг та компенсацій особам, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;

управління підприємствами та організаціями трудівниками, через систему колективних договорів і угод, участі в акціонуванні підприємств;

зміцнювання правових засад І державних гарантій у сфері соціально-трудових відносин та соціального страхування громадян шляхом надання самим трудящим права прозорого управління позабюджетними соціальними фондами, коштами страхових фондів через організаційні структури системи соціального партнерства, профспілкові організації, об’єднання роботодавців та трудівників;

розвиток системи адресної грошової допомоги малозабезпеченим громадянам та сім’ям, визначення розмірів соціальної допомоги на основі середньо-сукупного сімейного доходу й рівня прожиткового мінімуму;

спрощення механізму надання житлово-комунальних субсидій; здійснення державної програми професійної реабілітації та зайнятості інвалідів, забезпечення інвалідів засобами реабілітації.

5. У СФЕРІ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ

Головною метою у сфері охорони здоров’я населення ми вважаємо забезпечення загальнодоступності медичних послуг, якості ти ефективності медичного обслуговування на засадах:

безоплатної медичної допомоги у державних і комунальних закладах охорони здоров’я, недопущення скорочення мережі цих закладів;

розвитку фізичної культури і спорту;

введення у законодавчому порядку пільгового оподаткування загально доступної медичної діяльності в Україні;

реального фінансування з державного бюджету державних програм боротьби та профілактики онкологічних, серцево-судинних, інфекційних захворювань, хвороби СНІДу та туберкульозу;

підвищення суспільної відповідальності центральних і регіональних органів виконавчої влади, та їх структурних підрозділів за забезпечення санітарно-епідеміологічної безпеки, виготовлення, розповсюдження та реклами товарів та послуг, що є шкідливими для життя і здоров’я людини та довкілля,

забезпечення бюджетного фінансування державного і місцевого рівнів створення та функціонування спеціалізованих центрів (лікарень, об’єднань за інтересами) із функціями пансіонатів для людей похилого віку, самотніх, хворих і наданням їм безкоштовних обідів, товарів, медикаментів, доступних медичних і соціальних послуг;

запровадження страхової медицини та введення в дію економічного механізму діяльності у сфері охорони здоров’я системи лікувальних закладів державної і недержавної форм власності з загальнодоступними медичними послугами для населення, систематичне проведення акредитації медичних закладів, визначення їх відповідності професійним стандартам.

6. У СФЕРІ ОСВІТИ, НАУКИ І КУЛЬТУРИ

Головним, у сфері вітчизняної освіти, науки і культури є їх подальший розвиток, забезпечення для всіх громадян України рівного доступу до навчання, до пізнання духовного та культурного надбання Українського народу, забезпечення отримання якісної освіти, повноцінного розвитку та самореалізації особистості в культурно-духовному та суспільному .житті, науково-технічній діяльності та забезпечення економічного розвитку країни.

Для досягнення цієї мети Партія захисників Вітчизни вважає за необхідне:

запобігання ідейно-політичній інтервенції з боку іноземних держав через засоби масової інформації;

припинення формування через засоби масової інформації у свідомості громадян України чужих багатовіковим традиціям українського народу ідей, цінностей та орієнтацій, можливості розповсюдження порнографії, пропагування війни, насильства, національної або релігійної неприязні;

впровадження програм, скерованих на розвиток вітчизняної освіти, науки та культури, забезпечення їх бюджетного фінансування у відповідному співвідношенні до ВВП на рівні розвинутих Європейських держав,

забезпечення доступності і безоплатності дошкільної, повної загальної середньої, професійно-технічної, вищої освіти в державних та комунальних навчальних закладах;

надання державних стипендій та пільг учням і студентам державних і комунальних навчальних закладів;

доведення охоплення дітей системою дошкільної освіти до рівня європейських стандартів, виявлення обдарованих дітей та забезпечення їх гармонійного розвитку;

поліпшення матеріально-технічної бази державних навчальних закладів, особливо сільських шкіл, забезпечення безкоштовними підручниками, комп’ютерною технікою, сучасними засобами телекомунікації, державною соціальною підтримкою навчання дітей без батьків та малозабезпечених родин;

підвищення соціального статусу вченого, викладача та вчителя, який враховує високу їх суспільну значимість, підвищує їх матеріальну та моральну захищеність, надасть можливість запобіганню відпливу інтелектуального потенціалу нації у комерційні структури та за межі держави;

забезпечення законодавчого захисту інтелектуальної власності громадян України на державному й міждержавному рівні;

формування державного замовлення на наукові дослідження політичної та економічної діяльності суспільства, оборонної промисловості, економічно-прибуткових інвестиційних проектів, науково-пізнавальних і історичних фільмів, театралізованих вистав;

пільгове оподаткування діяльності культурно-освітніх та історико-культурних закладів, народних центрів культури та мистецтв, клубів і будинків творчості,

державну підтримку та пільгове оподаткування україномовних науково-просвітницьких та художніх видавництв, україномовної навчально-освітньої та інформаційної діяльності.

7. У СФЕРІ МІЖНАЦІОНАЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ДУХОВНОГО ОНОВЛЕННЯ УКРАЇНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА

Партія захисників Вітчизни визнає й підтримує ідею формування сучасної економічно міцної духовно збагаченої української нації як основу і гаранта незалежності та економічного процвітання Української держави, всього Українського народу.

Для реалізації основних засад формування сучасної української нації Партія захисників Вітчизни буде домагатися:

піднесення ролі релігії у духовному відродженні України; зміцнення ролі моралі усіх етнічних і соціальних груп України у формуванні сучасної української нації;

захисту прав і свобод усіх громадян незалежно від переконань;

формування національної політики держави, спрямованої на захист традиційних цінностей Українського народу, української мови, на неприпустимість національного нігілізму, відносного зменшення рівня добробуту сільського населення України;

утвердження справжньої рівноправності всіх національних груп населення України — як основи гармонізації міжетнічних відносин, запобігання протистояння між представниками різних національностей та проявів національного екстремізму, шовінізму, русофобії й антисемітизму;

забезпечення всебічного розвитку і функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя па всій території України.

8. У СФЕРІ НАЦІОНАЛЬНОЇ ОБОРОНИ, БЕЗПЕКИ ТА ПРАВОПОРЯДКУ

Головним у сфері національної безпеки, оборони та правопорядку є безумовне забезпечення незалежності, суверенітету та недоторканності кордонів Української держави, а також належної охорони та збереженню життя, свободи, здоров’я і власності її громадян.

Для реалізації цієї мети Партія захисників Вітчизни буде домагатися:

розроблення і прийняття воєнної доктрини України та здійснення реформи воєнного устрою держави, які мають відповідати економічним можливостям України та існуючій міжнародній воєнно-політичній ситуації;

всебічного забезпечення надійного захисту території та громадян України від будь-якого агресора;

переходу від загальної військової повинності до комплектування Збройних Сил України, інших військових формувань держави на контрактній професійній основі;

послідовного скорочення Збройних Сил України, інших військових формувань держави за рахунок скорочення чисельності управлінського апарату, розформування кадрованих і будівельних частин та підрозділів, підсобних господарств, інших формувань, які не мають прямого відношення до вирішення оборонних завдань;

розроблення і впровадження державної програми соціальної та професійної адаптації військовослужбовців звільнених у запас і відставку, захисту їх законних прав та державних гарантій (перекваліфікації, працевлаштування, житлового та соціального забезпечення);

структурної перебудови оборонно-промислового комплексу й систем військової освіти з врахуванням потреб Збройних Сил України та раціональної кооперації з вітчизняними закладами освіти і закладами освіти інших держав;

забезпечення цивільного громадського контролю за діяльністю військових формувань із боку громадських організацій, зокрема, військових патріотичних організацій, ветеранських спілок і об’єднань батьків військовослужбовців;

створення сприятливих умов для розвитку оборонно-промислового комплексу України, запровадження оборонного державного замовлення на продукцію вітчизняних підприємств, зовнішньоекономічного й політичного протекціонізму експорту продукції українських оборонних заводів та взаємовигідних міждержавних кооперативних зв’язків;

визначення повноважень та відповідальності центральних органів виконавчої влади й регіонів за створення безпечних умов життя і діяльності населення і створення фонду відшкодування потерпілим від злочину,

створення умов забезпечення реалізації прав і свобод громадян на придбання та застосування особистої вогнепальної зброї з метою захисту життя (самозахисту), здоров’я та власності від злочинних посягань у відповідності до Конституції України та чинного законодавства;

розробка із врахуванням світового досвіду та прийняття спеціальних законів про боротьбу з корупцією, організованою злочинністю і тероризмом;

створення системи органів досудового слідства з визначенням статусу слідчих;

зміцнення міжнародної кооперації у боротьбі з організованою злочинністю і тероризмом;

звільнення структур Міністерства внутрішніх справ від виявлених корумпованих чиновників з позбавленням їх права обіймати посади державних службовців;

матеріальне стимулювання підвищення морального та професійного рівня робітників правоохоронних органів та служби безпеки;

залучення громадськості до виявлення корупціонерів, осіб, причетних до організованих злочинних угрупувань в органах державної влади; в тому числі, судових, правоохоронних, контролюючих тощо;

реформування системи виправних закладів із створенням умов наведення в них порядку з додержанням прав людини та Ізоляції засуджених, котрі не призводять до деградації особистості і гарантують використання права повернення громадянина до суспільства;

усунення причин інформаційної дискримінації громадян України у вигляді державної та кланової цензури владоможців з впровадженням рішучих заходів щодо посилення громадського контролю за виконанням законів державними службовцями усіх рангів і рівнів;

створення надійної системи державного та громадського контролю за екологічною безпекою та чистотою, пов’язаною з використанням ядерної енергії, спалюванням нафтопродуктів і вугілля, хімічним виробництвом, а також у комунально-побутовій та соціально-культурній сфері, стимулювання і впровадження енерго- і ресурсозаощаджуючих технологій у суспільному виробництві;

забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги на території України, подолання наслідків Чорнобильської катастрофи;

впровадження пільгового режиму оподаткування на такі види господарської діяльності в Україні, як утилізація відходів, рекультивація земель, відтворення довкілля та відновлення забруднених територій, лісів, водоймищ, річок,

розвиток І поглиблення міжнародного співробітництва на основі відповідальності перед світовим співтовариством за екологічну безпеку на власній території, недопущення міждержавного переміщення екологічно небезпечної діяльності, речовин та матеріалів, спільного вирішення зусиллями держав-сусідів регіональних екологічних проблем прикордонних територій.

9. У СФЕРІ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ

Зовнішня політика України насамперед будується на основі економічної могутності Української держави, безпечного міжнародного оточення, заснованого на рівноправних та довірчих міжнародних стосунках, взаємовигідних зовнішньоекономічних відношеннях, що впливають на розподіл експортного ринку збуту, входженні держави у міжнародні політичні та торговельні організації.

Українська держана повинна забезпечувати міцні економічні та політичні позиції на міжнародному рівні, проводити конструктивну, послідовну і зважену зовнішню політику, яка забезпечує захист незалежності, суверенітету та національних інтересів Українського суспільства, сприяє, зростанню добробуту його громадян, розширює можливості для реалізації їх матеріальних та духовних потреб.

З цією метою Партія захисників Вітчизни буде домагатися:

неухильного забезпечення національних інтересів за рахунок розвитку та нарощування суспільного виробництва України, розвитку вітчизняної нафтогазовидобувної промисловості;

подолання енергетичної залежності від експорту енергоносіїв за рахунок соціально-економічної спроможності держави та впровадження альтернативних видів пального;

приведення до міжнародних стандартів законодавства України по страхуванню інвестиційних ризиків, що регулює зовнішню торгівлю та митні процедури, створює необхідні умови для вступу України у Міжнародну торговельну організацію;

розвитку рівноправних, цивілізованих міжнародних стосунків з прикордонними країнами, ліквідація митних та прикордонних переходів, вільного переїзду громадян України до сусідніх країн на підставі укладання двосторонніх або багатосторонніх міждержавних угод;

розвитку взаємовигідного співробітництва з усіма державами світу і, переду сім, із країнами СНД, східноєвропейськими країнами, державами чорноморсько-балтійського регіону, балканськими країнами;

збереження позаблокового статусу України, уникнення самої можливості в зовнішньополітичних стосунках входження держави в будь-які військові блоки та військово-політичні союзи;

розширення всебічних зв’язків України з Організацією Об’єднаних Націй, Організацією Безпеки і Співробітництва у Європі та іншими міжнародними організаціями в питаннях ядерного роззброєння, забезпечення миру в усьому світі, створення системи загальноєвропейської безпеки;

збереження без’ядерного статусу України за умов послідовної миролюбної міжнародної політики, укладання міжнародних угод та впровадження конкретних заходів щодо скорочення та обмеження обсягів ядерної зброї, перетворенню Європи на без’ядерний континент;

перетворення Чорного моря на зону миру і добросусідства з подальшою ліквідацією бойових військових флотів та формуванням універсальних служб берегової охорони, пошуку і рятування людей на морі.

10. У СФЕРІ  МОЛОДІЖНОЇ ПОЛІТИКИ

Партія оцінює стан державної молодіжний  політиці як незадовільний у вирішенні соціальних проблемам молоді.

Партія захисників Вітчизни спрямовує свої зусилля на законодавче забезпечення вирішення на місцях таких найважливіших проблем молоді:

фінансового забезпечення навчання студентів державних і комунальних навчальних закладів;

забезпечення пільгового проїзду залізничним та автобусним транспортом на всій території України;

доступності отримання освіти за бажанням;

гарантування першого післядипломного працевлаштування;

гарантування відпочинку і дозвілля молодим працівникам;

підтримки патріотичних молодіжних громадських організацій;

матеріальної підтримки інвалідів, сиріт, багатодітних родин, спортсменів, творчої молоді тощо.

Для забезпечення поставленої  мети Партія захисників Вітчизни домагатиметься:

встановлення рівних умов всім абітурієнтам та посилення боротьби з корупцією під час вступних сесій навчальних закладів;

встановлення студентських стипендій на рівні мінімального прожиткового рівня,

прийняття закону про 50% студентські тарифи па проїзд залізничним та автобусним транспортом на всій території України;

прийняття закону про студентські пільгові кредити органам місцевого самоврядування на будівництво житла молодіжним родинам;

збільшення матеріальної допомоги і соціальних виплат молодим батькам за новонароджених;

матеріальної підтримки змагань, конкурсів інших масових заходів творчої та спортивної молоді

припинення масового примусового призову молоді на військову службу;

підтримка і сприяння післявузівському початку підприємницької діяльності молодих фахівців та зменшення податкового тиску на результат и їх діяльності.

Тільки перемога духовної, інтелектуальної свідомості Українського народу над сірістю бездуховністю владоможців зробить можливим подальший рух суверенної та незалежної Української держави на шляху до справжньої демократії, соціальної справедливості і процвітання її громадян.

Партія захисників Вітчизни забезпечить розвиток економіки, добробут Українського народу та

порядок,

законність,

відповідальність держави перед суспільством!